Poznávacie zájazdy

Poznávacie zájazdy do Sýrie možno organizovať po vlastnej osi, alebo sa spoľahnúť na naše či zahraničné cestovné kancelárie. Odporúčame, pokiaľ nie ste vyslovene skúsený cestovateľ, až dobrodruh, voliť krátkodobý či dlhší pobyt cez CK. Hľadajte spoločnosť, ktorá ma v Sýrii silné zázemie, skúsených sprievodcov ovládajúcich dokonale arabský a slovenský jazyk. Nemálo Syrčanov žije na Slovensku a mnohí Syrčania sa po štúdiu u nás vrátili do vlasti, čiže rezervoár, možnosť nájsť pre CK kompetentného sprievodcu tu rozhodne je. Nech Vám ho CK vopred predstaví, aby ste mali istotu, že sa Vami neide, možno prvýkrát, náhodný brigádnik s priemernou angličtinou… V nasledujúcej časti textu nájdete prototypy 5 poznávacích zájazdov do Sýrie, špecializovaných okruhov a 2 tipy na víkendové pobyty vo veľkomestách. Zájazdy sme vytvorili pre Vašu inšpiráciu, čiže ich neorganizujeme. Sami sme sa navyše inšpirovali katalógom v roku 2007 zaniknutej slovenskej CK, ktorá sa chcela zamerať práve na túto, pre našinca málo známu, destináciu. Kým však biznis rozbehla, došlo (počnúc rokom 2011 až po dnešok) k smutne známym udalostiam… Až sa ale situácia v Sýrii vráti do normálu, nie je vylúčené, že zájazdy s obsahom, ktorý uvádzame, nebudú opäť u niekoho v ponuke.

  1. okruh / ZROD CIVILIZÁCIE

Program je zameraný na spoznávanie najstarších sídiel ľudstva a miesta zrodu civilizácie, ktorého rozkvet siaha do obdobia niekoľkých tisícročí pred naším letopočtom. Zastávky na miestach, ktoré tam sú tak dávno a ktoré v dobe slávy boli kráľovstvá Vám zataja dych. Ugrait, kráľovstvo, ktoré bolo obývané už v neolite a z ktorého pochádzajú tie najstaršie písomné dokumenty ľudstva. Ebla, ktorá bola vedcami objavená už v summerských, chetitských a egyptských prameňoch. Jej história sa začína 2 400 rokov p. n. l v meste Mari na ploche veľkosti 2,4 ha, kde žila 10. dynastia kráľov po potope sveta. 4 tisíc rokov bolo pochované pod púštnym pieskom, vďaka čomu sa zachovalo a umožnilo jej poznanie. Neváhajte a nechajte si dýchať tajomstvá tisícročí priamo do tváre.

Počet dní 10 / min. počet turistov 16

Cena zahŕňa – letenku, dopravu v rámci programu, ubytovanie v 3, 4, 5* hoteloch s raňajkami, miestneho sprievodcu ovládajúceho slovenský jazyk, poistenie voči úpadku CK.

Booking.com

Cena nezahŕňa – víza, vstupy, stravu, poistenie liečebných a cestovných nákladov.

CK si vyhradzuje právo na operatívne zmeny programu a ubytovania. Smer cesty, ako aj poradie navštevovaných lokalít, sa môže meniť.

  1. okruh / POČIATKY KRESŤANSTVA

Program je zameraný na prehliadku pamiatok, ktoré nejakým spôsobom súvisia so začiatkami kresťanskej viery a tými, ktorí ju šírili v našom letopočte. 59 – 333 p.n.l. bolo územie Sýrie 5. Perzskou strapiou a úradným jazykom tu bola aramejčina – jazyk, ktorým hovoril aj Ježiš Nazaretský. Tento jazyk doteraz ovládajú obyvatelia v niekoľkých dedinách neďaleko kláštora sv. Tekly, ktorá je patrónkou dedinky Malúla, ktorý leží 56 km od Damasku. Na mieste, kde sa apoštol Pavol skrýval a odkiaľ utekal pred prenasledovateľmi do Antiochie, stojí Kostol sv. Pavla. Kaplnka sv. Hananíja, ktorý ukrýval sv. Pavla a kvôli jeho kresťanskej viere bol umučený Rimanmi, taktiež pripomína ranné kresťanstvo. Postavená bola na mieste jeho domu. Na Blízkom východe je druhý najväčší ženský kláštor po Jeruzalemskom, kláštor Panny Márie v dedine Sidnája, iba 30 km od Damasku. Pravý opasok Blahoslavenej Panny Márie sa uchováva v kostole Umm až Zinnár v Homse. Počet svetových jedinečných pamiatok, ktoré súvisia s vierou a rozšírili sa na náš kontinent je obrovský a preto je lepšie raz vidieť ako si o tom stokrát prečítať.

Počet dní 10 / Min. počet turistov 16

Cena zahŕňa – letenku, dopravu v rámci programu, ubytovanie v 3, 4, 5* hoteloch s raňajkami, miestneho sprievodcu ovládajúceho slovenský jazyk, poistenie voči úpadku CK.

Cena nezahŕňa – víza, vstupy, stravu, poistenie liečebných a cestovných nákladov.

CK si vyhradzuje právo na operatívne zmeny programu a ubytovania. Smer cesty, ako aj poradie navštevovaných lokalít, sa môže meniť.

  1. okruh / PO STOPÁCH ISLAMU

Podobne ako predchádzajúce programy, aj tento sa zameriava na spoznanie, tentokrát však arabskej kultúry a islamského náboženstva. Z čias, kedy arabské kmene z juhu so spoločnou vierou a spojené jedným kódexom – Korán, tu zachovali nezmazateľné stopy a pamiatky obsadzovania územia Sýrie. Mestám, už z diaľky, panujú veže minaretov a mešít. Na mieste, kde odpočívala ťava, ktorá priviezla do Sýrie prvý exemplár Koránu, je podľa legendy postavená Mešita al Mabrak. Neďaleko Umajjovskej mešity v Damasku, v hrobke Saláha ad-Dína, našiel svoj pokoj moslimský vojvodca, ktorý viedol víťazné boje proti križiakom, no s poslednými sa nestretol v boji, prednosť totiž dal mierovej ceste bez krvi. Pod modrou kupolou je v mešite pochovaná pani Zejnab, dcéra Aliho, ktorý bol štvrtým chalifom po Prorokovi a zároveň jeho vnučkou. Tradičné orientálne symboly sa prelínajú so súčasnou architektúrou v mešitách 20. storočia, zvlášť stojí za pozornosť, tá v Aleppe.

Počet dní 10 / Min. počet turistov 16

Cena zahŕňa – letenku, dopravu v rámci programu, ubytovanie v 3, 4, 5* hoteloch s raňajkami, miestneho sprievodcu ovládajúceho slovenský jazyk, poistenie voči úpadku CK.

Cena nezahŕňa – víza, vstupy, stravu, poistenie liečebných a cestovných nákladov.

CK si vyhradzuje právo na operatívne zmeny programu a ubytovania. Smer cesty, ako aj poradie navštevovaných lokalít, sa môže meniť.

  1. okruh / SYMBIÓZA KULTÚR

V Sýrii sa nestretávajú iba dnešné cesty, ale aj cesty dávnej histórie, kultúr a civilizácie, preto sú súčasťou ďalšieho programu zastávky na miestach kríženia dejín. Na území sa stretali asi všetky kultúry od staroveku cez stredovek až po novovek, a zanechávali tu po sebe nezmazateľné stopy. Staré národy ako Amority, Chetity, Summeri, Aramejci, Asýrčania tu spôsobili produktívnu zmes kultúr, a prostredníctvom svojich ríš aj obyvatelia z Mezopotámie, Egypta, Babylonu, Peržania, Rimania, Mongoli aj Osmanskej ríše sa tu takisto striedali v chode vekov. Ani nemusíme odísť z Damasku, keďže jasný hmotný dôkaz symbiózy rôznych kultúr a náboženstiev sa nachádza v Umajjovskej mešite, kde je aj hrobka Jána Krstiteľa, v Aleppe, ktoré bolo mostom kultúr a miešali sa tu vplyvy z Európy a Ázie a takisto Rasaf, kde svoj pokoj našiel tretí umajjovský chalifa Hišámem ibn Ab-dul Malik. Mešita Mar Sarkis, v ktorej arabské a grécke nápisy a kresby po stenách napovedajú o mierumilovnom spolužití kresťanov a moslimov, stojí na mieste bývalého kostola, no ponechala si z neho maximum.

Počet dní 10 / Min. počet turistov 16

Cena zahŕňa – letenku, dopravu v rámci programu, ubytovanie v 3, 4, 5* hoteloch s raňajkami, miestneho sprievodcu ovládajúceho slovenský jazyk, poistenie voči úpadku CK.

Cena nezahŕňa – víza, vstupy, stravu, poistenie liečebných a cestovných nákladov.

CK si vyhradzuje právo na operatívne zmeny programu a ubytovania. Smer cesty, ako aj poradie navštevovaných lokalít, sa môže meniť.

  1. okruh / TEP SÝRSKEHO ŽIVOTA

Tajuplná a zároveň exotická krajina, Sýria, ohromí každého, kto rád nazrie do každodenného života iných kultúr, čo bude prostredníctvom tohto programu umožnené. Návšteva dnešných veľkomiest, akými sú Damask, Hamma, Aleppo a Homs, a ochutnávka z bežného dňa, ale aj nočného života, zanechajú v každom živú spomienku. Tradičné, rovnaké orientálne a zároveň v každej časti krajiny a dokonca štvrti jedného mesta, vždy iné prostredie Vás očarí a s prírodnými úkazmi, ktoré ani netušíte, že sa v tejto púštnej krajine nachádzajú, zároveň to všetko fascinuje.

Počet dní 10 / Min. počet turistov 16

Cena zahŕňa – letenku, dopravu v rámci programu, ubytovanie v 3, 4, 5* hoteloch s raňajkami, miestneho sprievodcu ovládajúceho slovenský jazyk, poistenie voči úpadku CK.

Cena nezahŕňa – víza, vstupy, stravu, poistenie liečebných a cestovných nákladov.

CK si vyhradzuje právo na operatívne zmeny programu a ubytovania. Smer cesty ako aj poradie navštevovaných lokalít sa môže meniť.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to